IQ kids - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

IQ kids s podporou poslanca Európskeho parlamentu Vladimíra Maňku
Text:Ľuboš Lukáč, Foto: archív fod.sk


IQ kids

podpora nadaných

aktivity

workshopy

stretnutia

edukácia nadaných

Projekt IQ kids prebieha vďaka podpore poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku, garanta edukácie a aktivít celoslovenského charakteru žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Prostredníctvom projektu IQkids organizujeme množstvo aktivít pre nadaných žiakov základných a stredných škôl.  Sme organizátormi / spoluorganizátormi množstva projektov pre nadaných žiakov. Podporu Vladimíra Maňku si nesmierne vážime, je garantom aktivít určených nadaným žiakom z celého Slovenska.

Organizujeme rôzne súťaže
(olympiády regionálneho, ale aj celoslovenského charakteru (napr. Logická olympiáda), pomáhame pri realizácii fotovíkendov, výletov za poznávaním, sústredení, ale aj športových aktivít a súťaží pre žiakov, podporujeme talenty (nadané deti) formou organizovania besied, propagácie výsledkov práce, ale aj finančného charakteru, spolupracujeme s Klubom nadaných detí Prešov (záujmový útvar pre nadaných žiakov), IQ klubom (Klub inovatívnych učiteľov z celého Slovenska), poskytujeme partnerstvo a podporu pri organizovaní projektov pre deti (Fotografia očami detí, Deti v sieti, Nadané dieťa, ...), prípravujeme rôzne podujatia pre pedagogických a odborných zamestnancov (semináre, konferencie, osobné stretnutia, ...), atď..

Autor projektu IQkids: Mgr. Ľuboš Lukáč
Absolvent Pedagogickej fakuty Prešovskej univerzity, študijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.

Autor a organizátor celoslovenských projektov a aktivít pre žiakov základných škôl, gymnázií, stredných škôl, ale aj dospelých (súťaže, aktivity, konferencie, odborné semináre, ...). Pôsobí ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Venuje sa výchove a vzdeávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Je autorom aj viacerých portálov určených nadaným deťom.

workshopy, výlety, športové podujatia, poznávacie zájazdy v zahraničí - Štrasburg, výlety za poznaním, besedy, olympiády, súťaže, aktivity

IQ kids - to sme My
Projekt IQ kids vznikol v roku 2013. V rámci tohto projektu sme priniesli množstvo nových aktivít pre nadaných žiakov základných škôl, ale aj pre pedagógov, odbornú verejnosť, či rodičov žiakov a študentov pedagogických fakúlt z celého Slovenska. Okrem projektov, ktoré vďaka nám "uzreli svetlo sveta", prinášame neustále aktivity, ktoré chýbajú (a roky chýbali) pre špecifickú skupinu nadaných žiakov. Sme veľmi radi, že projekt IQ kids vás zaujal. Projekt IQ kids je od roku 2015 súčasťou projektov celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným.

Projekty
Rozumieme nadaným, Mladý fotograf, Fotografia očami detí, Nadané dieťa, IQ kids, Klub nadaných detí, Logická olympiáda, a mnohé ďalšie ...

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky