IQáčik - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

IQáčik - logické sústredenie pre žiakov základných škôl
IQáčik - logické sústredenie intelektovo nadaných žiakov základných škôl sa uskutočňuje každoročne (september - november). Ide o 3-dňové sústredenie, ktoré realizujeme na Sigorde (Zelený breh) pri Prešove.

Pre účastníkov máme pripravený zaujímavý program pozostávajúci z riešenia logických úloh, tvorivých workshopov, grafomotorických cvičení, besied, "malej" turistiky, opekačky, diskotéky, čítania zaujímavých príbehov, výrobou netradičných predmetov..., program, ktorý ich obohatí, prinesie relax a zábavu.

Predbežný poplatok za IQáčik - logické sústredenie je v tomto roku stanovená na
50€/ dieťa. Cena (3-dňového sústredenia) zahŕňa dopravu (Prešov - Sigord, Sigord - Prešov), ubytovanie, 3 x denne stravu a pitný režim. Ak máte záujem prihlásiť deti, triedy... kontaktujte organizátorov podujatia. Počet miest je obmedzený max. 100 žiakov ZŠ.

IQáčik - logické sústredenie nadaných žiakov 2016, Text: Ľuboš Lukáč, Foto: Adam Brižek

IQáčik - logické sústredenie nadaných žiakov 2015, Text: Ľuboš Lukáč Foto: Ľuboš Lukáč

IQáčik - logické sústredenie nadaných žiakov 2014, Text: Ľuboš Lukáč Foto: Ľuboš Lukáč

IQáčik - logické sústredenie nadaných žiakov 2013, Text: Ľuboš Lukáč Foto: Ľuboš Lukáč

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky