Kontakt - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Kontaktujte nás

Projekt IQ kids prebieha vďaka podpore poslanca Európskeho parlamentu Ing. Vladimíra Maňku, garanta edukácie a aktivít celoslovenského charakteru žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Prostredníctvom projektu IQkids organizujeme množstvo aktivít pre nadaných žiakov základných a stredných škôl.  Sme organizátormi / spoluorganizátormi množstva projektov pre nadaných žiakov.

Podporu Vladimíra Maňku si nesmierne vážime, je garantom aktivít určených nadaným žiakom z celého Slovenska.

Našou snahou je spájať skupinu intelektovo nadaných detí, porozumieť špeciálnym výchovno-vzdelávacím potrebám, informovať rodičov, pedagógov, psychológov,, špeciálnych pedagógov, ale aj laickú verejnosť o intelektovo nadaných, ktorí sú medzi nami.
Intelektovým nadaním detí a žiakov sa rozumie vysoko nadpriemerne rozvinuté poznávacie schopnosti so schopnosťami pre vysoké výkony v jednej alebo viacerých intelektových oblastiach. Výchova a vzdelávanie týchto detí a žiakov si vyžaduje špecifický prístup, metódy, formy i obsah.

IQkids - informačný portál projektov/aktivít pre nadaných a talentovaných

Mgr. Ľuboš Lukáč
poverený realizáciou IQkids.sk, Tel. č: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com

Informačný internetový portál prostredníctvom ktorého informujeme o aktivitách, potrebách, výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

Projekt organizuje centrum pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove.

Webová stránka IQkids.sk je súkromným portálom - Ľuboš Lukáč.

 
 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky