Kontakt - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Mgr. Ľuboš Lukáč
učiteľ, školský špeciálny pedagóg, školský logopéd, odborný metodik pre vzdelávanie nadaných žiakov
Tel. č.: 0918 640 971, Email: nadanedieta@gmail.com, Web: www.luboslukac.sk

Autor projektov a aktivít pre deti a mládež združených pod celoslovenskou iniciatívou Rozumieme nadaným

Absolvent Pedagogickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove, štúdijných odborov: učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia, anglický jazyk, učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených.

2014 - 2015, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Špeciálnopedagogická starostlivosť o intelektovo nadané deti (žiakov), (inovačné vzdelávanie), Téma záverečnej práce: Žiak so všeobecným intelektovým nadaním s ADHD

2013 -  2014, Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie, Bratislava, Edukácia intelektovo nadaných detí v základnej škole (špecializačné vzdelávanie), Téma záverečnej práce: Logické úlohy a ich využitie v predmete matematika

2009 - 2010
, Prírodovedecká fakulta, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika, Košice  (ĎVUI), Vyučovanie informatickej výchovy (špecializačné vzdelávanie)

2008 - 2010
, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Učiteľstvo pre špeciálne školy v špecializácii - pedagogika psychosociálne narušených (rozširujúce štúdium)

2004 - 2007
, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Anglický jazyk (rozširujúce štúdium)

1998 - 2003
, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita, Prešov, Učiteľstvo pre 1. stupeň základnej školy a školská logopédia

Autor a organizátor
celoslovenských projektov (súťaží, aktivít, konferencií, seminárov, ...) pre deti a mládež, ale aj dospelých. Pôsobím ako učiteľ a školský špeciálny pedagóg na základnej škole na Šmeralovej ulici v Prešove, a ako školský logopéd v Centre pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove. Od roku 2006 sa venujem výchove a vzdelávaniu žiakov so všeobecným intelektovým nadaním. Moja práca je zároveň mojou záľubou, preto som časom vytvoril aj niekoľko informačných portálov venujúcich sa problematike nadaných detí. Medzi významné projekty možno s určitosťou zaradiť celoslovenskú Logickú olympiádu pre intelektovo nadané deti, či zriadenie prvého Klubu nadaných detí na Slovensku (samozrejme v Prešove). Nadané deti tvoria rôznorodú skupinu, preto som organizátorom mnohých projektov, v ktorých majú deti a mládež možnosť prejaviť to svoje nadanie, svoj talent. Medzi úspešné projekty patrí aj "moja" Fotografia očami detí, projekt, do ktorého sa počas 9 rokov zapojilo viac ako 19 000 detí z celého Slovenska. Od roku 2015 som zakladateľom celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, pod ktorú sa zapísalo množstvo učiteľov, odborných zamestnancov, ale aj rodičov a laikov v oblasti vzdelávania žiakov so všeobecným intelektovým nadaním.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky