Krajské múzeum - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Aktivity

Históriu mesta Prešov spoznávali v Krajskom múzeu
Text: Ľuboš Lukáč, Foto: Ľuboš Lukáč

Nadaní tretiaci a štvrtáci zo základnej školy na Šmeralovej ulici v Prešove sa vybrali za spoznávaním histórie do Krajského múzea v Prešove. Jeho sídlom je Rákocziho palác, ktorého história je úzko spätá s históriou mesta. Prostredníctvom prehliadky boli žiakom predstavené archeologické, historické, etnografické, umelecko-historické a prírodovedné zbierky. Tie sú výsledkom zbierkotvornej práce v oblasti Šarišského regiónu i v širších celoslovenských reláciách.

Pohľad do geologickej minulosti regiónu Prešov ponúkla expozícia Neživá príroda. Tá priblížila spôsoby získavania nerastných surovín a ich všestranné využitie. Vystavené exponáty skamenelín preniesli návštevníkov do života spred miliónov rokov.

Prvá písomná zbierka o meste Prešov (1247) i mestské privilégiá od Ondreja III. (1299) pre Prešov, Veľký Šariš a Sabinov, neskôr erb, pečať a výstavba opevnenia postavili mesto Prešov do pozície významného stredovekého mesta – slobodného kráľovského mesta. Prehliadka priblížila dejiny Prešova od 9. do 19. storočia.

Nemenej zaujala ľudová kultúra regiónu, ktorá si udržala svoj pôvodný poľnohospodársky charakter, doplnený čiastočne o chov dobytka a oviec. Historické územie Šariša plné materiálnej a duchovnej kultúry Šarišskej dediny predstavila zbierka Z pokolenia na pokolenie. Karpatský spôsob chovu oviec, pôvodní nositelia a šíritelia pastierskej kultúry zasa zbierka „Salašníctvo na Šariši“.

Nástroje, ktoré sa dali použiť ako zbrane, ich počiatočný význam v love, neskôr ako prostriedku o „boj“ o majetok, hranice a územia priblížila expozícia historických zbraní. Výstava umožňuje spoznať rozmanitosť exponátov, technický vývoj, remeselnú zručnosť a umelecké cítenie výrobcov. V interiéri vstupnej siene, na poschodí mestského paláca Rákocziovcov, sa nachádza pôvodná renesančná architektúra zo 17. storočia i nábytok z 18. storočia. Zastúpený je i nábytok z 19. storočia, a to empírovou súpravou dvoch kresiel, stolíka s ebenovou dyhou, či drevenou truhlicou s bohatou rezbárskou výzdobou a kreslom s vyšívaným čalúnením. Zaujímavosťou je kreslo zdobené portrétmi významných osobností uhorských dejín.

Krajské múzeum v Prešove ponúka bohaté stretnutie s históriou, ktoré nie je možné prehliadnuť. Žiakov zaujali (aj) historické hodiny predstavujúce spojenie vedy a umenia, ochranno-dekoračné prvky odevu v okolí Soľnej Bane, život významnej osobnosti Mikuláša Moyzesa, sto rokov korunovej meny na Slovensku s ukážkou množstvá mincí a platidiel viažucim sa k regiónu, i aktuálna výstava pri príležitosti 70 rokov modelárstva v Prešove.

Prehliadka múzea zanechala cenné spomienky na históriu, zvyky a tradície Šariša, i aktuálne preberané učivo vlastivedy. Exkurzia priblížila to, čo žiaci poznajú z teórie predmetu a stále platí, že raz vidieť je viac ako stokrát počuť.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky