Pre učiteľov - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pre učiteľov
Zaujímate sa o odborné semináre, výchovu a vzdelávanie nadaných žiakov? Počas celého roka pripravujeme množstvo aktivít určených pedagogickým zamestnancom školstva, ale (aj) pre odborných zamestnancov, rodičov i skupiny žiakov s triednymi učiteľmi.

Odborný seminár: Rozumieme nadaným 2015, Text:ľuboš Lukáč, Foto: Rajmund Petrík

Prešovskí učitelia v Prahe: Open Gate School, Juraj Jakubisko: Ľuboš Lukáč, Foto: Ľuboš Lukáč

Žiak so všeobecným intelektovým nadaním v podmienkach základnej školy, Text: Lucia Hrebeňárová, Ľuboš Lukáč, Foto: Rajmund Petrík

Nadané deti prednášali vysokoškolákom, Text: Lucia Hrebeňárová, Ľuboš Lukáč, Foto: Rajmund Petrík, archív PF PU v Prešove

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky