Registrácia Talent ZŠ - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Talent ZŠ

Vyhlásili súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš
Text: Ľuboš Lukáč, Foto: Lukáš Fecko

Internetový portál IQkids.sk vyhlasuje súťaž pre žiakov základných škôl 6.-9. ročníka zameranú na logické myslenie, matematiku a verbálne myslenie. Súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš sa koná pod záštitou primátorky mesta Prešov Ing. Andrey Turčanovej.

Prihlasovanie základných škôl regiónu Šariš je aktuálne spustené na webovej stránke IQkids.sk. Súťaž prebehne v dvoch súťažných kolách. Školské kolá sa uskutočnia od 8. februára do 17. februára 2017, v réžii školy. Organizátor súťaže doručí testy školského kola elektronickou formou – škola zodpovedá za vytlačenie testov, uskutočnenie samotného testovania a vyhodnotenie na základe pokynov organizátora.

Z každého školského kola registrovanej školy postupujú 2 riešitelia s najvyšším počtom bodov do finálového kola, v ktorom sa zídu najúspešnejší súťažiaci.


Finálové kolo súťaže Talent základných škôl regiónu Šariš sa uskutoční 23. februára 2017 v zasadačke MsÚ mesta Prešov. Vo finálovom kole si najúspešnejší riešitelia školských kôl zmerajú sily v úlohách zameraných na logiku, matematiku, verbálne myslenie i všeobecný rozhľad. Súťaž prebehne v dvoch súťažných kolách, dvoch typoch testov.  


Víťaznú trojicu Talentov vyhlásia organizátori súťaže v deň konania veľkého finále. Pre súťažiacich sú pripravené pekné ceny a sladké odmeny.


Testy pre súťaž Talent základných škôl regiónu Šariš sú školám zasielané bezplatne. Riaditeľ školy môže prihlásiť školu najneskôr do 8. februára 2017. Prihlásiť je možné všetkých žiakov 6.-9. ročníka školy, a to prostredníctvom elektronického formulára zverejneného na stránke IQkids.sk.


Súťaž talentov je súčasťou aktivít celoslovenskej iniciatívy Rozumieme nadaným, ktorú zastrešuje úspešná spolupráca Centra pedagogicko-psychologického poradenstva a prevencie v Sabinove a mesta
Prešov.

Zaregistrované školy - Talent základných škôl regiónu Šariš (priebežne aktualizujeme do 8. februára 2017)

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky