Školy s TND - IQkids

Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Nadané dieťa

Základné školy s triedami pre žiakov so všeobecným intelektovým nadaním
Text:Ľuboš Lukáč, Foto: Adam Brižek

„Nadanie je intuitívne najčastejšie chápané ako dar, ktorý umožňuje človeku presahovať  výkony väčšiny ostatných, ktorý umožňuje vyniknúť, bez toho aby to nadaného jedinca stálo neobvykle veľké úsilie.“ (Havigerová, 2011) Všeobecná predstava o vzorovom type nadaného dieťaťa je však podstatne iná u každého z nás. Spoločnosť si vytvára obraz „nadania“ ako jedinca, ktorý je „zrelý“ v rôznych činnostiach ako napr. šport, hudobné umenie, intelektové nadanie... .
Taktiež sú známe výskumy profesora psychológie a pedagogiky Reuvena Feuersteina, ktorý po skončení druhej svetovej vojny sa venoval 500 sirotám, ktoré prežili holokaust. Následkom traumatických zážitkov mali problémy s učením, a na základe IQ testu boli ich výsledky katastrofálne. Inteligenčný kvocient vo väčšine prípadov nepresiahol 70 bodov, čo by radilo tieto siroty medzi mentálne postihnutých jedincov! Na základe tohto poznatku venoval profesor Freuerstein ďalšie roky svojej práce štúdiu rôznych rysov inteligencie a spôsobov, ako ju posilniť. Predpokladal, že inteligencia nie je nemenné genetické dedičstvo, nezvratný údaj, s akým sa človek narodí, že nie je ako vrodená farba očí. Naopak ide o dynamickú schopnosť, ktorá sa rozvíja, mení pomocou vhodných zásahov a cvičenie môže aj rásť. (Laniado, 2004).

MESTO

ŠKOLA

KONTAKT (WEB)

Banská Bystrica

Základná škola, Ďumbierska 17

www.zsdumbb.edupage.org

Bardejov

Základná škola, Komenského 23

www.zskombj.edupage.org

Bratislava

Súkromná základná škola, Bajkalská 20

www.szsbajkalska.sk

Bratislava

Súkromná základná škola Cenada, Majerníková 60

www.centrumnadania.sk

Bratislava

Škola pre mimoriadne nadané deti a Gymnázium, Teplická 7

www.smnd.sk

Bratislava

Súkromná základná škola pre intel. nadaných žiakov, Znievska 2

www.intelekt.sk

Bytča

Základná škola, Ulica mieru 1235

www.zsmieru.sk

Humenné

Základná škola, Dargovských hrdinov 19

www.zshu.sk

Humenné

Základná škola, Hrnčiarska 13

www.zshrnche.edu.sk

Kežmarok

Základná škola, Nižná brána 8

www.zsnizbkk.edupage.sk

Komárno

Základná škola, Pohraničná 9

www.zspohranicna.sk

Košice

Súkromná základná škola Human, Starozagorská 8

www.schoolhuman.eu

Košice

Základná škola, Krosnianska 4

www.zskroke.edupage.org

Levice

Základná škola, Ul. M.R. Štefánika 34

www.zsmrsle.edu.sk

Martin

Základná škola, Ul. budovateľov 9

www.zsdubceka.edupage.org

Michalovce

Základná škola, Okružná 17

www.zsokruzna.sk

Nitra

Základná škola, Benkova 34

www.zsbenkova.sk

Pezinok

Základná škola, Na bielenisku 2

www.zsnabielenisku.sk

Považská Bystrica

Základná škola, Slovenský partizánov 53

www.piatazs.sk

Prievidza

Základná škola, Mariánska 554/19

www.marianska.sk

Prešov

Základná škola, Šmeralova 25

www.zssmeralova.sk

Rimavská Sobota

Základná škola, Pavla Dobšinského 1744

www.zspdobsinskeho.edu.sk

Ružomberok

Základná škola, Bystrická cesta 14

www.zsbystricka.sk

Sabinov

Základná škola, Ul. 17. novembra 31

www.zsnovsab.edu.sk

Sereď

Základná škola, Pavla Országa Hviezdoslava 41

www.zspohsered.edupage.org

Spišská Nová Ves

Základná škola, Ing. Ondreja Kožucha 11

www.zskozuchasnv.edupage.org

Šaľa

Základná škola J.C. Hronského, Krátka 2

www.zskrsala.sk

Topoľčany

Zákaldná škola, Tribečská 22

www.zstribecskato.edu.sk

Trnava

Základná škola, Vančurova 38

www.zsvancurovatt.edupage.org

Vranov nad Topľou

Základná škola Lúčna, Námestie Jána Pavla II. 827/26

www.zslucnavt.sk

Zvolen

Základná škola, P. Jilemnického 1835/2

www.3zs-zvolen.sk

Žiar nad Hronom

Základná škola, Jilemnického 2

www.zsjilemnickehozh.edupage.org

Žilina

Základná škola s materskou školou, Ulica sv. Gorazdaa 1

www.zsgorazda.edupage.org

Základných škôl, v ktorých sa vzdelávajú intelektovo nadaní žiaci je samozrejme viac - žiaci môžu byť individuálne začlenení do bežnej (klasickej) triedy.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky